Planificació estratègica

La gestió pública requereix de planificació a mig i llarg termini per tal de fixar objectius, preveure les eines i serveis amb què treballarem, construir els indicadors que ens serviran per avaluar els nostres èxits, distribuir recursos humans i econòmics per a la seva execució, i calendaritzar els terminis per a fer-ho. PortaCabot elabora els pans estratègics sectorials en diferents àmbits:

  • Plans de ciutat.
  • Plans de Joventut
  • Plans de Ciutat Amiga de la Gent Gran.
  • Plans de Ciutat Amiga dels Infants.
  • Plans d’habitatge.

Elaborem totes les fases dels plans (anàlisi, diagnosi, estratègia i actuacions), així com el procés participatiu que acompanya el procés. Emprem eines informàtiques que ajuden posteriorment l’Ajuntament en l’execució del pla.

Plans d’habitatge 2021

PortaCabot ha iniciat la redacció de nous plans d’habitatge aquest 2021. La Diputació de Barcelona va encarregar a l’empresa la redacció del Pla Local d’Habitatge

PortaCabot entrega plans de joventut

El 2016 la Diputació de Barcelona va encarregar a PortaCabot la redacció de les diagnosi per als plans de joventut de Bagà, Cànoves i Samalús,

PortaCabot compleix 10 anys

Quan PortaCabot es va constituir el 2007, l’objectiu era prestar serveis a l’Administració Pública aportant valor afegit als projectes i serveis, fruit de l’experiència i