Organització i auditories

Els temps de canvis són temps d’oportunitats… també per a les administracions públiques.


L’òptima organització i gestió de les administracions contribueix en la seva eficiència i en la qualitat del servei adreçat al ciutadà. PortaCabot ofereix eines per a la millora de les institucions públiques. L’objectiu d’aquestes eines és aconseguir l’estalvi de recursos econòmics, la simplificació administrativa i la qualitat del servei públic, pensant en una Administració moderna, àgil i adaptable als canvis.

 

 

Així mateix, les auditories per al control de la gestió dels serveis públics són una eina de confiança per a una gestió eficient i ajustada als contractes i la legalitat, garantint que l’externalització de la gestió dels serveis públics no s’escapa al control de l’Administració, i aportant informació sobre la qualitat del servei públic que presta l’empresa adjudicatària.

PortaCabot compleix 10 anys

Quan PortaCabot es va constituir el 2007, l’objectiu era prestar serveis a l’Administració Pública aportant valor afegit als projectes i serveis, fruit de l’experiència i