Mediació

PortaCabot ofereix serveis de mediació comunitària com a fórmula alternativa de resolució de conflictes en comunitats locals.

Impulsat pels principals ajuntaments, la mediació comunitària pretén afavorir la convivència oferint vies no adversarials de prevenció, gestió i resolució de conflictes que sorgeixen en el municipi mitjançant la cultura del diàleg i la coresponsabilització de la ciutadania de forma transversal i cooperativa.

Amb la mediació comunitària es persegueix millorar la convivència i la qualitat de vida comunitària, fomentar el diàleg i la cohesió social, reforçar les relacions entre les persones, i fomentar actituds que facilitin l’entesa i el respecte entre la ciutadania.

Mediació en zones d’oci nocturn

La mediació en zones d’oci nocturn és un servei especialitzat i innovador de mediació que té com a finalitat ajudar a prevenir i gestionar els conflictes de baixa intensitat que es produeixen durant la nit en la via pública i en els locals d’oci nocturn, millorant el civisme i la convivència del municipi.

PortaCabot és empresa pionera en aquest tipus de servei que es concentra en els carrers, places i zones del municipi on es dóna la principal oferta de locals d’oci nocturn o una activitat relacionada.

Per a una correcta dimensió del servei i nombre de mediadors, cal acordar amb l’Ajuntament les problemàtiques que es volen abordar i els carrers o zones on es produeixen.

Jornada sobre mediació en l’oci nocturn

PortaCabot organitza una jornada adreçada a ajuntaments i institucions públiques sobre “Experiències d’èxit en la resolució de conflictes en l’oci nocturn” el proper 29 de

PortaCabot compleix 10 anys

Quan PortaCabot es va constituir el 2007, l’objectiu era prestar serveis a l’Administració Pública aportant valor afegit als projectes i serveis, fruit de l’experiència i